PG7 : WYNDHAM GRAND NAI HARN BEACH PHUKET อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รับการันตีผลตอบแทนรวม 145% มีการันตีรับซื้อคืน ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
">

-