3. มีการพาตัวแทนขายเข้าเยี่ยมชมทรัพย์ที่ขาย


3. มีการพาตัวแทนขายเข้าเยี่ยมชมทรัพย์ที่ขาย

-