1. การทำการตลาดผ่านสื่อที่มีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ SocialMedia และ Search Engin ชั้นนำต่างๆ


1. การทำการตลาดผ่านสื่อที่มีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ SocialMedia และ Search Engin ชั้นนำต่างๆ

-